منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر – گزارش دوهفته ای

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر – گزارش دوهفته ای

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

بیت کوین: درصد کاهش قیمت بیت کوین از بالاترین رکورد قبلی.

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دو هفته ای 1

منبع نمودار


BTC_Supply در صرافی ها (واحدهای بومی)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 2

منبع نمودار


جریان هفتگی دارایی های رمزنگاری شده (میلیون دلار آمریکا)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 3

منبع نمودار


بیت کوین: امتیاز Z MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 4

منبع نمودار


بیت کوین: نشانگر نوسانگر روند موج

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 5

منبع نمودار


بیت کوین: سود/زیان خالص تحقق نیافته (NUPL)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 6

منبع نمودار


بیت کوین: سقف تحقق یافته – باندهای سنی UTXO USD

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 7

منبع نمودار


بیت کوین: نسبت سود خروجی مصرف شده (SOPR)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دو هفته ای 8

منبع نمودار


بیت کوین: شاخص موقعیت ماینرها (MPI)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 9

منبع نمودار


بیت کوین: چندگانه Puell (ضریب Puell با تقسیم ارزش انتشار روزانه بیت کوین (به دلار) بر میانگین متحرک 365 روزه ارزش انتشار روزانه محاسبه می شود.)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 10

منبع نمودار


بیت کوین: نشانگر روبان هش (شاخص روبان هش بیت کوین سعی می کند دوره هایی را شناسایی کند که استخراج کنندگان بیت کوین در مضیقه هستند و ممکن است تسلیم شوند. فرض بر این است که چنین دوره هایی ممکن است زمانی رخ دهند که قیمت بیت کوین دلار در پایین ترین حد خود قرار دارد و بنابراین ممکن است وضعیت خوبی را نشان دهد. فرصتی برای خرید دیپ.)

شاخص های بیت کوین 10 سپتامبر - گزارش دوهفته ای 11

منبع نمودار